I militær sammenheng jobber luftmakten, sjømakten og landmakten tett sammen med å løse oppdrag. Derfor vil både Hæren og Heimevernet være sterkt tilstede med sine tunge kjøretøy og kompetente personell.

Historisk sett er de fleste militære fly blitt ødelagt på bakken. Det er derfor våre F-16 jagfly trenger støtte fra Hærens knyttneve og egne HV-styrker som har forsvaret av flystasjoner som sitt spesialfelt. De andre forsvarsgrenene er på sin side avhengig av at luftforsvaret sørger for overlegenhet i luftrommet. I tillegg til Hær og HV vil selvfølgelig luftforsvaret komme med sitt luftvern og styrker som driver baseforsvar.

Hærens tunge kjøretøy som stridsvogn av typen Leopard, stormpanservogn CV90 , ingeniørpanservogn og artillerivogn av typen M109 vil være tilstede gjennom hele helgen. Heimevernets innsatsstyrker på land og sjø vil også vise seg frem. Trøndelag heimevernsdistrikt 12 er med og arrangerer flystevnet, og åpner portene til Værnes Garnison til alle som ønsker å komme.

 

Avdelinger som deltar på Værnes Airshow 2014

 

Brigade Nord

Leopard 2 stridsvogn

Stormpanservogn CV9030N med stormlag

Bergepanser BPZ (pansret bergningskjøretøy)

ING-Panservogn (pansret Ingeniørvogn)

FUCHS CBRN vogn (Kjøretøy for søk etter og påvisning av kjemiske-, biologiske- og radioaktive stridsmidler.)

NM-109 G3 Felthaubits (Selvdrevet artilleri)

Scania 143 TT /trekkvogn for tyngre kjøretøy)

SISU ambulanse (pansret ambulanse)

Kombilag med Javelin og skarpskytterkapasitet oppsatt med LTKS (sekshjuling)

 

Luftforsvaret

Basesettet fra Ørlandet Hovedflystasjon stiller med 6 kjøretøy og blant annet EOD- robot og militær tjenestehund.

Det vil være stand med teknisk personell som informerer om flyteknisk tjeneste og har utstilling av flymotor, missiler og bomber.

F-16 flysimulator

I tillegg deltar Luftforsvaret med fly og helikopter på flystevnet, se under deltagende FLY.

 

Heimevernet

HV-12 Innsatsstyrke Rype og Innsatsstyrke  Waxwing (Sjøheimevern) etablerer stand med de ulike troppetypene som finnes i innsatsstyrken (ca 35 mann og forskjellig materiell).

HV-ungdommen etablerer stand og orienterer om sine aktiviteter.

Lottene vil etablere stand og orientere om sine aktiviteter.

  

Forsvarets logistikk organisasjon (FLO)

Scania P113 Krokløft (kjøretøy for transport av flak og containere)

Scania p113 Hjulberger

 Volvo L120 Hjullaster

Volvo Gravelaster

Beltevogn BV206

FLO vil stille med stand som viser personlig bekledning og utrustning for norske soldater.

 

 

Forsvarets personell og vernepliktsenter

Stiller med rekrutteringsstand hvor man får vite om utdannings-og tjenestemuligheter i Forsvaret. Her vil representanter fra alle forsvarsgrener være tilstede.

På standen som er i en stor container vil det også være Microsoft F35 flysimulator hvor det blir premie til de flinkeste.

 

 

Det vil bli kjøring med sekshjuling hvor publikum får anledning til å sitte på.

Det vil også bli kjøring med beltevogn som alle både små og store kan få være med på.

 

Se også informasjon på Forsvaret.no

 Sted: Værnes Garnison
Dato:  21.-22.Juni 2014
Tidspunkt:  Fra klokken 09.00

 

Du kan kjøpe billetter hos Hoopla.

Kjøp billett

Les stevneavisa på nett

 

 

Forsvaret

Forsvaret deltar

I militær sammenheng jobber luftmakten, sjømakten og landmakten tett sammen med å løse oppdrag. Derfor vil både Hæren og Heimevernet være sterkt tilstede med sine tunge kjøretøy og kompetente personell.

Historisk sett er de fleste militære fly blitt ødelagt på bakken. Det er derfor våre F-16 jagfly trenger støtte fra Hærens knyttneve og egne HV-styrker som har forsvaret av flystasjoner som sitt spesialfelt. De andre forsvarsgrenene er på sin side avhengig av at luftforsvaret sørger for overlegenhet i luftrommet. I tillegg til Hær og HV vil selvfølgelig luftforsvaret komme med sitt luftvern og styrker som driver baseforsvar.

Hærens tunge kjøretøy som stridsvogn av typen Leopard, stormpanservogn CV90 , ingeniørpanservogn og artillerivogn av typen M109 vil være tilstede gjennom hele helgen. Heimevernets innsatsstyrker på land og sjø vil også vise seg frem. Trøndelag heimevernsdistrikt 12 er med og arrangerer flystevnet, og åpner portene til Værnes Garnison til alle som ønsker å komme.

 

Avdelinger som deltar på Værnes Airshow 2014

 

Brigade Nord

Leopard 2 stridsvogn

Stormpanservogn CV9030N med stormlag

Bergepanser BPZ (pansret bergningskjøretøy)

ING-Panservogn (pansret Ingeniørvogn)

FUCHS CBRN vogn (Kjøretøy for søk etter og påvisning av kjemiske-, biologiske- og radioaktive stridsmidler.)

NM-109 G3 Felthaubits (Selvdrevet artilleri)

Scania 143 TT /trekkvogn for tyngre kjøretøy)

SISU ambulanse (pansret ambulanse)

Kombilag med Javelin og skarpskytterkapasitet oppsatt med LTKS (sekshjuling)

 

Luftforsvaret

Basesettet fra Ørlandet Hovedflystasjon stiller med 6 kjøretøy og blant annet EOD- robot og militær tjenestehund.

Det vil være stand med teknisk personell som informerer om flyteknisk tjeneste og har utstilling av flymotor, missiler og bomber.

F-16 flysimulator

I tillegg deltar Luftforsvaret med fly og helikopter på flystevnet, se under deltagende FLY.

 

Heimevernet

HV-12 Innsatsstyrke Rype og Innsatsstyrke  Waxwing (Sjøheimevern) etablerer stand med de ulike troppetypene som finnes i innsatsstyrken (ca 35 mann og forskjellig materiell).

HV-ungdommen etablerer stand og orienterer om sine aktiviteter.

Lottene vil etablere stand og orientere om sine aktiviteter.

  

Forsvarets logistikk organisasjon (FLO)

Scania P113 Krokløft (kjøretøy for transport av flak og containere)

Scania p113 Hjulberger

 Volvo L120 Hjullaster

Volvo Gravelaster

Beltevogn BV206

FLO vil stille med stand som viser personlig bekledning og utrustning for norske soldater.

 

 

Forsvarets personell og vernepliktsenter

Stiller med rekrutteringsstand hvor man får vite om utdannings-og tjenestemuligheter i Forsvaret. Her vil representanter fra alle forsvarsgrener være tilstede.

På standen som er i en stor container vil det også være Microsoft F35 flysimulator hvor det blir premie til de flinkeste.

 

 

Det vil bli kjøring med sekshjuling hvor publikum får anledning til å sitte på.

Det vil også bli kjøring med beltevogn som alle både små og store kan få være med på.

 

Se også informasjon på Forsvaret.no