1959 - SAS sin virksomhet i Trøndelag før Værnes

I 1927 åpnet Lufthansa sin sjøflyrute fra København til Oslo, med Dornier og dels med Ju52 på flottører. Flyreisen kunne ta 8 timer og kostet kr 158.- Samme året ble Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) stiftet av Arnold Ræstad. Selskapet kom vel aldri i lufta, og i 1933 kjøper Fred Olsen selskapet. Den 18. juni 1934 begynner Widerøe sine regulære ruter, nærmest som en postrute mellom Oslo og Haugesund. I 1934 ble Det Norske Luftfartselskap Fred Olsen & Bergersen A/S dannet, og fikk av myndighetene enekonsesjon (monopol) i 1935. DNL åpnet den 11. juni 1935 rute mellom Oslo og Bergen med fem mellomlandinger på Sør- og Vestlandet. Det er også i 1935 at den første landsplanen for anlegg av flyplasser kommer, med en bevilgning på 1 ¼ mill kroner over statsbudsjettet.

DNL startet med ruteflyging med sjøfly fra Ilsvika og Jonsvatnet i 1937, og må sies å være i full sving med sine ruter da krigen kom. I februar 1946 la regjeringen frem en innstilling som foreslo at sivil luftfart skulle utøves av et privat selskap under statlig kontroll. Det nye DNL fikk således et klart oppdrag fra Stortinget og Regjeringen om å hevde Norges internasjonale luftfartsinteresser. Den 1. mars 1946 møttes en håndfull mennesker på et kontor på Fridjof Nansens plass i Oslo. En måned senere ble den første regulære flyruten innen DNL åpnet mellom Oslo og København. Den 8. april åpnet de rute til Stavanger og London. Den 26. mai ble ruten til Nord-Norge iverksatt.

I 1946 ble en forløper til dagens SAS etablert gjennom OSAS (overseas), hvor DNL gikk inn. I 1948 kom det tilsvarende for Europa, ESAS - mens dagens SAS ble en realitet i 1951, og DNL opphørte gjennom et konsortium underlagt myndighetene i de tre skandinaviske landene. 


Last ned hele historien her: KOMMER SNART

 Sted: Værnes Garnison
Dato:  21.-22.Juni 2014
Tidspunkt:  Fra klokken 09.00

 

Du kan kjøpe billetter hos Hoopla.

Kjøp billett

Les stevneavisa på nett

 

 

1959 - SAS sin virksomhet i Trøndelag før Værnes

I 1927 åpnet Lufthansa sin sjøflyrute fra København til Oslo, med Dornier og dels med Ju52 på flottører. Flyreisen kunne ta 8 timer og kostet kr 158.- Samme året ble Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) stiftet av Arnold Ræstad. Selskapet kom vel aldri i lufta, og i 1933 kjøper Fred Olsen selskapet. Den 18. juni 1934 begynner Widerøe sine regulære ruter, nærmest som en postrute mellom Oslo og Haugesund. I 1934 ble Det Norske Luftfartselskap Fred Olsen & Bergersen A/S dannet, og fikk av myndighetene enekonsesjon (monopol) i 1935. DNL åpnet den 11. juni 1935 rute mellom Oslo og Bergen med fem mellomlandinger på Sør- og Vestlandet. Det er også i 1935 at den første landsplanen for anlegg av flyplasser kommer, med en bevilgning på 1 ¼ mill kroner over statsbudsjettet.

DNL startet med ruteflyging med sjøfly fra Ilsvika og Jonsvatnet i 1937, og må sies å være i full sving med sine ruter da krigen kom. I februar 1946 la regjeringen frem en innstilling som foreslo at sivil luftfart skulle utøves av et privat selskap under statlig kontroll. Det nye DNL fikk således et klart oppdrag fra Stortinget og Regjeringen om å hevde Norges internasjonale luftfartsinteresser. Den 1. mars 1946 møttes en håndfull mennesker på et kontor på Fridjof Nansens plass i Oslo. En måned senere ble den første regulære flyruten innen DNL åpnet mellom Oslo og København. Den 8. april åpnet de rute til Stavanger og London. Den 26. mai ble ruten til Nord-Norge iverksatt.

I 1946 ble en forløper til dagens SAS etablert gjennom OSAS (overseas), hvor DNL gikk inn. I 1948 kom det tilsvarende for Europa, ESAS - mens dagens SAS ble en realitet i 1951, og DNL opphørte gjennom et konsortium underlagt myndighetene i de tre skandinaviske landene. 


Last ned hele historien her: KOMMER SNART