Tysk flygeress beskytter Tirpitz

Trondheimsfjorden og Værnes var et viktig og strategisk lokasjon for den tyske krigsmakt under Andre Verdenskrig. Tyskerne var pinlig klar over sin underlegenhet på sjøen, og foretrakk å «gjemme unna» et av sine store slagskip, Tirpitz ved Langstein i Fættenfjorden. Værnes var flybasen som lå nærmest for å beskytte skipet. Et av de beste ”våpen” tyskerne hadde i beskyttelsen av Tirpitz, var faktisk et vanlig menneske. Et såkalt flygeress. Hans navn var Herbert Huppertz, med base på Lade våren 1942. 


Ved krigsutbruddet 1939 er Huppertz løytnant, og påbegynner sin jagerflygerutdanning. Han kommer først til jagdgeschwader 77. Ved vestfronten tilhører han J.G 52, og begynte raskt med 6 luftkampseire (nedskytinger av andre fly). Sommeren 1941 fløy han med J.G 51 i søravsnittet av Russland, og hadde her 34 luftkampseire. Han mottok Ridderkorset den 30.august 1941. Som oberleutnant ble han i september 1941 utnevnt til Staffelkapitän (skvadronsjef) for 6./J.G 51, og kort tid etterpå overført til 9./J.G 5 som bevoktet den nordtyske kysten. I april 1942 ankom Herbert Huppertz til Lade i Trondheim som sjef for flybeskyttelsen av Tirpitz. Her ble hans skvadron liggende til mars 1943, hvorpå han igjen ble satt inn som forsterkende ledd ovenfor ”kanalen”. 

Last ned hele historien her: 17 1942 Tysk flygeress beskytter Tirpitz (1).pdf

Sted: Værnes Garnison
Dato: 21.-22.Juni 2014
Tidspunkt: Fra klokka 10.00

 

Du kan kjøpe billetter hos Hoopla.

KJØP BILLETT

Kontrolltårnene på Værnes

Med stor sannsynlighet hadde Værnes landets første ”flySted: Værnes Garnison
Dato:  21.-22.Juni 2014
Tidspunkt:  Fra klokken 09.00

 

Du kan kjøpe billetter hos Hoopla.

Kjøp billett

Les stevneavisa på nett

 

 

Tysk flygeress beskytter Tirpitz

Trondheimsfjorden og Værnes var et viktig og strategisk lokasjon for den tyske krigsmakt under Andre Verdenskrig. Tyskerne var pinlig klar over sin underlegenhet på sjøen, og foretrakk å «gjemme unna» et av sine store slagskip, Tirpitz ved Langstein i Fættenfjorden. Værnes var flybasen som lå nærmest for å beskytte skipet. Et av de beste ”våpen” tyskerne hadde i beskyttelsen av Tirpitz, var faktisk et vanlig menneske. Et såkalt flygeress. Hans navn var Herbert Huppertz, med base på Lade våren 1942. 


Ved krigsutbruddet 1939 er Huppertz løytnant, og påbegynner sin jagerflygerutdanning. Han kommer først til jagdgeschwader 77. Ved vestfronten tilhører han J.G 52, og begynte raskt med 6 luftkampseire (nedskytinger av andre fly). Sommeren 1941 fløy han med J.G 51 i søravsnittet av Russland, og hadde her 34 luftkampseire. Han mottok Ridderkorset den 30.august 1941. Som oberleutnant ble han i september 1941 utnevnt til Staffelkapitän (skvadronsjef) for 6./J.G 51, og kort tid etterpå overført til 9./J.G 5 som bevoktet den nordtyske kysten. I april 1942 ankom Herbert Huppertz til Lade i Trondheim som sjef for flybeskyttelsen av Tirpitz. Her ble hans skvadron liggende til mars 1943, hvorpå han igjen ble satt inn som forsterkende ledd ovenfor ”kanalen”. 

Last ned hele historien her: 17 1942 Tysk flygeress beskytter Tirpitz (1).pdf

Sted: Værnes Garnison
Dato: 21.-22.Juni 2014
Tidspunkt: Fra klokka 10.00

 

Du kan kjøpe billetter hos Hoopla.

KJØP BILLETT

Kontrolltårnene på Værnes

Med stor sannsynlighet hadde Værnes landets første ”fly